Välkommen till MiniFinder Support Center


För att effektivisera supportförfrågningar och bättre betjäna dig använder vi ett supportssystem. Varje supportförfrågan tilldelas ett unikt nummer som du kan använda för att spåra framstegen och svar online.

Som referens tillhandahåller vi kompletta arkiv och historik över alla dina begäranden om support. En giltig e-postadress krävs för att skapa ett ärende.

För att skapa ett nytt supportärende vänligen klicka på knappen "Öppna ett nytt ärende". Om du vill kontrollera ett pågående ärende klicka på knappen "Kontrollera ärendestatus".

E-post: support@minifinder.com
Telefon: 0470-786833 (tonval 1)
Telefontider: 08:00 till 17:00 (Lunchstängt från 12:00 till 13:00)